Subsidie als u gaat isoleren

U gaat vloerisolatie aanbrengen en wilt weten of u daarbij in aanmerking komt voor subsidie. Isoleren van uw woning wordt immers door de overheid sterk gestimuleerd.

Er bestaan momenteel gemeentelijke subsidies bij isolatie van uw vloeren. Dat wil zeggen dat een aantal gemeenten subsidieregelingen kent wanneer inwoners vloerisolatie gaan aanbrengen. Wij kunnen u bij uw aanvraag informeren of er in uw geval een ‘subsidie isoleren’ van toepassing is. Landelijke subsidie voor vloer isolatie bestaat (nog) niet.

Geen isolatie-subsidie? Wel laag BTW tarief 6%

De BTW voor vloerisolatie aanbrengen in woningen is verlaagd van 19 naar 6%. Wanneer deze regeling eindigt is nog onbekend. Dit lage BTW-tarief geldt als u eigenaar én bewoner bent van de woning waarvoor de werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd. De woning moet in Nederland gelegen zijn. De werkzaamheden worden verricht op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. De isolatie werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 juli 2009.

Het verlaagde BTW-tarief is van toepassing op zowel arbeidsloon als gebruikte materialen, tenzij de materialen 50% of meer van de totale kosten van de werkzaamheden (’dienst’) beslaan. In dat geval (dus als de materiaalkosten 50% of meer van de totale kosten van de werkzaamheden beslaan), valt alleen het arbeidsloon onder het verlaagde BTW-tarief van 6% en moet over de materiaalkosten gewoon 19% BTW worden betaald.