Extra geld voor isolatie woningen Den Bosch

Het college van B&W heeft op 13 juli ingestemd met beschikbaar stellen van nog eens 1,5 miljoen euro voor de Bossche Energie Subsidie (BES). De eerste 800.000 euro is na verwachting rond 1 oktober benut. Sinds 1 november 2009 hebben ruim 400 woningeigenaren gebruik gemaakt van de gemeentelijke subsidie voor het isoleren van de woning. Met de aanvulling van de subsidiepot is weer ruim voldoende budget voor nieuwe aanvragen.

“De Bossche Energie Subsidie is een belangrijk instrument om onze klimaatdoelen te halen”, aldus wethouder Bart Eigeman. “Juist in economisch moeilijke tijden is het belangrijk dat het aantrekkelijk blijft om je huis te isoleren. Hierdoor krijg je een comfortabeler huis en de energielasten gaan omlaag. Ik vind het belangrijk dat de BES een betrouwbare regeling is, die niet na een jaar al stopt.”

Communicatie

Op 21 september neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over het aanvullen van de subsidie. In totaal verwacht de gemeente minimaal 2000 woningeigenaren een bijdrage te kunnen geven. Nog niet alle woningeigenaren zijn op de hoogte van de subsidieregeling. Een communicatiecampagne vanaf september moet daar verandering in brengen.

Klimaatneutraal

De Bossche Energie Subsidie draagt bij aan de ambitie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch om klimaatneutraal te worden. Dit betekent dat er wordt geleefd, gewerkt en geproduceerd zonder negatieve invloeden op het klimaat. Om dit te bereiken gaan we minder energie gebruiken en meer duurzame energie opwekken. Kijk voor meer informatie op meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor de Bossche Energie Subsidie.

Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch (Den Bosch)